Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Ч. 3.

Категорія:

Опис

Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 3. – К.: Главник, 2008. – с. 176 – (серія «Бібліотечка соціального працівника»). Бібліогр.: с. 173-175.

У посібнику висвітлено феномен психічного вигорання психолога й обгрунтовано необхідність глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика з метою упередження професійного вигорання , висвітлено передумови групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком НАПН України Т. С. Яценко, представлено поєднання психокорекції та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, подано новий погляд на феномен психічного вигорання в аспекті його взаємозв’язку з внутрішньою суперечливістю психіки, особистісною проблематикою суб’єкта.
Посібник рекомендовано для вищих навчальних закладів: студентів психологічних факультетів, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі практичної психології, а також усіх, хто цікавиться проблемою особистісної психокорекції та глибинною психологією.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ТА ВИХОВАННЯ

Психоаналітичне дослідження деструкцій психіки, породжених сімейним вихованням
Дисфункції сімейного виховання та їхній вилив на особистісні характеристики майбутнього психолога
Психоаналіз комплексу тематичних психомалюиків студентки О.
Психоаналіз комплексу тематичних малюнків студента К.
Корекційно-виховні заходи та їx використання у підготовці майбутніх психологів-практиків
Спонтанний театр та його корекційно-виховні можливості
Література