Архаїчний спадок психіки: психоаналіз феноменології проблеми

Монографія презентує найважливіші результати сорокарічних досліджень у галузі глибинного пізнання психіки в її цілісності (свідоме / несвідоме) шляхом розкриття мотиваційно-смислового потенціалу архаїчного спадку людства в його впливові на психіку суб’єкта. Сформована нами психодинамічна парадигма відкрила перспективи адекватного розуміння психічного на структурному, енергетичному та функціонально-поведінковому рівнях. Що сприяло формуванню методу глибинного пізнання, процесуальність
якого презентовано у стенограмах учасників груп АСПП.
Вивчення феноменології досліджуваної проблеми забезпечується
провідною вимогою до створення наукової платформи глибиннопсихологічного дослідження архаїчних чинників психіки суб’єкта: спонтанність і невимушеність поведінки та опредметненість ініціатив самопрезентації (моделі з каменів, психомалюнки, ліпка, використання репродукцій художніх полотен). Книга представляє результати дослідження позадосвідних, архаїчних утворень психіки в їхньому мотиваційно-смисловому потенціалі, що є актуальним у підготовці психолога.
Рекомендується викладачам психології, психологам-практикам,
аспірантам, усім небайдужим до психоаналітичного напряму досліджень психіки, з метою особистісного зростання.