Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми”