Захист дисертаційного дослідження Камінської Анастасії Миколаївни

Вітаємо з успішним захистом дисертаційного дослідження ” Особливості використання художніх творів у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта”!
Захист відбувся 9 грудня 2016 р. у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Яценко Тамара Семенівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації.

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор Кочарян Олександр Суренович, Харківський наіцональний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії; кандидат психологічних наук, доцент Федотова Тетяна Володимирівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри загальної та соціальної психології.