Захист диссертаційного дослідження Некрут Тетяни Володимирівни

 

Захист відбувся 10 грудня 2016 р. у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Яценко Тамара Семенівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації.

Офіійні опоненти: доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Татенко Віталій Олександрович, Інститут соціальної і політичної психології, головний науковий співробітник; кандидат психологічних наук, доцент Поляничко Олена Миколаївна, Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри спортивної підготовки.