Захист кандидатської дисертації Сіденко Юлії Олександрівни

Вітаємо Сіденко Юлію Олександрівну!
З успішним захистом кандидатської дисертації на тему: “Глибинне пізнання перенатальної символіки шляхом аналізу візуалізованої репрезентації майбутнього психолога”.
Робота виконана у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник: дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор Яценко Тамара Семенівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри психології, глибинної корекції та реабілітації.

Офіційні опоненти:
– доктор психологічних наук, професор, Фурман Анатолій Васильович,Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри психології та
соціальної роботи;
– кандидат психологічних наук, доцент Якимчук Ірина Павлівна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри психології.

Захист відбувся 5 грудня 2017 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.04 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за адресою: вул. Шевченка, 79, м. Івано-Франківськ, 76018