ЛІТНЯ АВТОРСЬКА ШКОЛА З ГЛИБИННОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ АКАДЕМІКА НАПН УКРАЇНИ Т. С. ЯЦЕНКО, 3-8 липня 2017 р.

Завершила свою роботу ще одна літня авторська школа академіка Національної академії педагогічних наук, доктора психологічних наук, завідувача кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації, професора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Тамари Яценко. Одним з головних завдань школи є підвищення професійного рівня психологів.

Робота школи передбачає використання наступних методик:

  • візуалізовані засоби глибинного пізнання (іграшки, малюнки, пісочниця, ліплення, моделі з каменів тощо) — посередник у вияві неусвідомлюваних чинників спонтанної активності суб’єкта;
  • психоаналітичний діалог як засіб забезпечення процесуальної психодіагностики в єдності з корекцією (багаторівнево та порційно);
  • психоаналіз комплексу тематичних малюнків та неавторських малюнків (репродукцій класичних художніх полотен);
  • психоаналітична робота з використанням іграшок, піщаниці (песочниці), метафоричних карт, просторових моделей (за участю членів групи), моделювання з каменів, самопрезентація з використанням ліпки тощо;
  • психодрама в психодинамічній парадигмі (в поєднанні з іншими методами) та ін.;
  • просторове моделювання (з використанням членів групи) проблемних ситуацій, сім’ї та ін.;
  • діалогічна взаємодія в процесуальній діагностиці.

В авторській школі психолога Тамари Яценко не має місця ворожнечі

https://youtu.be/ICc4IJ5mMj4