Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності».

24 березня в Національній академії педагогічних наук України відбувся методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності». Робота семінару відбувалася за такими напрямами: теоретико-методологічні проблеми розвитку і саморозвитку особистості в умовах кризових викликів сучасності; особистість і спільнота в екстремальних умовах та кризових ситуаціях; психологія розвитку особистості: подолання сегрегації та стагнації; психологія відновлення особистісного ресурсу і подолання наслідків психотравматизації; сучасні тенденції розвитку прикладної психології.На секційних засіданнях науковці продовжили обговорення найактуальніших проблем розвитку прикладної психології.
Керівництво секцією “Сучасні тенденції розвитку прикладної психології” очолили: завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук,професор Тамара Семенівна Яценко та директор Українського НМЦ практичної психології та соціальної роботи НПН України, доктор психологічних наук, професор Віталій Григорович Панок.