Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи”

2 грудня 2016 р у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова на базі кафедри педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології (м. Київ, Україна).відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи”, Конференція присвячена 60-річчю заснування кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедрою глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького Яценко Тамара Семенівна представила доповіддь на тему: “Роль дитинства у розвитку психіки людини” за результатами дослідження «Учбово-наукової лабораторії глибинної психокорекції» при інституті педагогіки і психології в НПУ імені М. П. Драгоманова.