Науково-дослідна робота студентів

Робота у Центрі глибинної психології  (м. Ялта)

stud2

Під керівництвом співробітників Центру глибинної психології проводиться науково-дослідна робота зі студентами, зокрема, при Центрі працює проблемна група зі студентами спеціальності “практична психологія” з теми «Теоретичні та методичні засади практичної психології».

      Результати науково-дослідної роботи студенти презентували на конференціях: Науково-практична студентська конференція РВНЗ КГУ «XI тиждень науки», Міжнародна студентська науково-практична конференція «Студентська практика – ключ до майбутньої професії».

Публікації студентів групи:

1. Байназарова А. Глибинно-психологічний ракурс розуміння провідних тенденцій розвитку психіки / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
2. Байназарова А. Об’єктивування провідних тенденцій психіки у творах образотворчого мистецтва / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
3. Бєкетова К. Проблема гармонизации внутренних противоречий способами глубинной психокоррекции как предпосылка процесса адаптации личности / Науковий часопис НПУ им. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009 – № 24 (48) 372 с.
4. Бєкетова К. К исследованию вопроса гармонизации личности методами глубинной психокоррекции / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
5. Бєкетова К. Активное социально-психологическое обучение (АСПО) как предпосылка снижения психологических защит / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
6. Богданова Н. Саморефлексия субъекта в процессе глубинной психокоррекции / Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009 – № 24 (48) 372 с.
7. Богданова Н. Исследования саморефлексии субъекта при помощи метода активного социально-психологического обучения / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
8. Богданова Н. Влияние психологической защиты на профессионализм психолога / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
9. Богуславська М. Взаимосвязь энергии либидо и мортидо в контексте агрессии субъекта / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
10. Богомолов Є. Диагностические возможности комплекса тематических психорисунков / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
11. Іванова А. Влияние Эдипового комплекса на проявление дезадаптации подростка / Науковий часопис НПУ им. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009 – № 24 (48) 372 с.
12. Іванова А. Вплив особистісної психокорекції на розвиток професіоналізму практичного психолога / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
13. Іванова А. Подготовка будущих психологов к работе в условиях инновационной деятельности / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
14. Зальцман Д. Влияние психологической защиты на профессионализм психолога / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
15. Канішев О. Ціннісно-мотиваційна регуляція розвитку здібностей особистості у юнацькому віці / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
16. Маїк М. До проблеми становлення методу глибинної корекції (історичний екскурс) / Альманах РВУЗ КГУ: Сб. науч. работ: Сер. Психология и физическая культура // Материалы научно-практической конференции Крымского гуманитарного университета «XI неделя науки» 2 – 5 апреля 2009: Вып. 10 – Ялта: РИО КГУ, 2009.
17. Маїк М. Глибинно-психологічне пізнання з використанням каменів (за методом АСПН) / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
18. Приймачок Л. Взаимосвязь энергии либидо и мортидо в контексте агрессии субъекта / Материалы Международной студенческой научно-практической конференции «Студенческая практика – ключ к будущей профессии». – Ялта: РИО КГУ, 2009 (в друці).
Підготовлено та подано до друку:
– 2 статті у Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009 – № 24 (48) 372 с.

stud1