«Науковці України — еліта держави»

Стаття про науковця Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Тамару Яценко включена до фундаментального видання .

Це популярна серія видань про науковців, наукові школи та напрями, яка побачила світ у «ВИДАВНИЦТВІ ЛОГОС УКРАЇНА».

«Книга… продовжує серію видань, присвячених історії та найновішим здобуткам вітчизняної науки, а також видатним постатям, науковим школам та напрямам, які займалися і займаються створенням та впровадженням новітніх розробок і технологій, здійснюючи неоціненний внесок у розвиток нашої країни й загальнонаціональний поступ”, — зазначає у передмові до 5 тому серії Президент Національної академії наук України, академік НАН України Борис Патон.

П’ятий том видання презентує сучасний стан розвитку науки в Україні. У ньому представлено сучасні наукові школи. Книга також містить біографії науковців, чиї досягнення заслуговують на визнання. І Тамара Яценко — одна з них.

Академік Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. Її доля нерозривно пов’язана з Черкаським національним університетом, де вона починала свою наукову й викладацьку кар’єру і де нині очолює кафедру глибинної корекції іпсихологосоціальної реабілітації.

Тамара Яценко заснувала власну наукову школу і розробила метод активного соціально-психологічного пізнання. Школа науковця відома нині за межами України.

Автор понад 300 наукових праць, серед яких 35 посібників і монографій.

Член вченої ради із захисту дисертацій Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, вищої атестаційної колегії МОН України, вищої атестаційної комісії ВАК, Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних та психологічних наук НАПН України, експерт Наукової ради МОН секції педагогіки, психології, проблем молоді та спорту. Входить до редколегій багатьох видань відповідного профілю ВНЗ України.

Прес-служба Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Джерело: cdu.edu.ua
Сайт Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького