Підготовлені та захищені докторанти та аспіранти при Центрі глибинної психології (м.Ялта).

Доктори психологічних наук:

1997 р. – Солодухова О. Г. “Психологія становлення особистості молодого вчителя
в процесі професійної адаптації”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Кандидати психологічних наук:

Зажирко М. П. (1998 р.) –  “Глибиннопсихологічні передумови активізації процесу
спілкування (акмеологічний підхід)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Мошенська Л. В. (2000 р.) –  “Психоаналітична інтерпретація комплексу тематичних
психомалюнків (глибинно-психологічний аспект)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Коновальчук В.І. “Психологічний зміст механізму заміщення та його врахування у процесі підготовки психологів-практиків”. Інститут педагогіки і психології професійної освіти НАПН України.
Теслюк П. В. “Полівалентність змісту символіки тематичних психомалюнків (на матеріалі професійної підготовки психологів-практиків)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Коновалова О. А. (2002 р.)  – Коновалова О. А. “Глибинно-психологічне пізнання феномена експектацій  методом активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Біла О. Г. “Психокорекційні можливості методу активного соціально-
психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Аврамченко С. М.  (2004 р.)  – Аврамченко С. М. “Пізнання внутрішньої суперечливості психіки
суб’єкта методом психомалюнку”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Євтушенко І. В. “Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей” (на основі дослідження міфів, казок, психомалюнків)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Сергієнко І. М. “Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб’єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Мелоян А. Е. “Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Іваненко Б. Б. (2005 р.) – Іваненко Б. Б. “Особистісна психокорекція майбутнього практичного
психолога засобами активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Солодухов В. Л. (2006 р.) – Солодухов В. Л. „Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Білуха Т. І. “Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Шавровська Н. В. (2007 р.) –  “Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта
засобами психоаналізу малюнків”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Стасько О. Г. “Психологічна значущість умовних цінностей та їх вплив на формування ідеалізованого “Я” особистості”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Бондаревська Л. Л. “Переживання у структуруванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН)”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Харенко С. Г. (2008 р.) –  “Психологічні особливості та корекція емоційних станів
підлітків засобами активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Раджабова С. Ш. “Ідентифікація та її вияв у особистісній проблемі суб’єкта”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Горобець Т. В. “Соціально-перцептивні викривлення – епіфеномен психологічних захистів”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Калашник І. В.
“Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Нодзельська А. С. “Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Бабенко К. А. “Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Кононова М. М. (2009 р.) – Кононова М. М. “Глибинні детермінанти психічної дезадаптації субєкта”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Святка О. О. “Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній груповій корекції”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.
Усатенко О. М. (2010 р.) –  “Супервізорство у фаховій підготовці психолога-практика”.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Чернуха І. O. “Психокорекція особистості засобами арт-терапії”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Туз Л. Г. “Психоаналітична інтерпретація як засіб корекції поведінки учасників активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Сивопляс Н.В. “Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій:”до психологічної сили” та “до психологічної слабкості” (на матеріалі підготовки психологів-практиків). З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Педченко О. В. (2011 р.) –  “Глибинно-психологічні витоки релігійної віри та їх пізнання у процесі активного соціально-психологічного навчання”.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Богдан Т. В. (2012 р.) –  “Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.