Яценко Т. С. Актуальні проблеми методології та практики глибинного пізнання психіки

Класичний психоаналіз вибудовував дослідження на вільних асоціаціях, тлумаченні сновидінь тощо, психодинамічне ж дослідження орієнтоване на пізнання внутрішніх тенденцій психіки за умов свідомої самоактивності суб’єкта, яка передбачає опосередкування допоміжними опредметненими засобами (камені, ліпка, іграшки, психомалюнки, репродукції художніх полотен тощо). При цьому людина не обмежена в тому, що саме вона «моделює», які засоби (із запропонованих) обирає, тобто присутня орієнтованість на пізнання внутрішнього побудження (імпульсу) до дії, в межах принципів функціонування груп АСПП.

Ключові слова: психоаналіз, психокорекція, АСПП, методологія, візуалізовані презентанти, мотиваційно-смислові аспекти глибинного пізнання.