ІV Авторська школа

ІV Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко

(21-26 квітня 2009 р., м. Ялта)

     У “Кримському гуманітарному університеті” (м. Ялта) з 21 по 26 квітня 2009 року проведено ІV Авторську школу, присвячену 30-річчю науково-творчої діяльності доктора психологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, Т. С. Яценко.

    ІV Авторська школа продовжує роботу трьох перших Авторських шкіл, в яких Т. С. Яценко презентує здобутки в галузі глибинної психології. Так, з 5 по 10 травня 2007 року у м. Ялта проходила I Авторська школа; з 21 по 26 квітня 2008 року (там же) – II Авторська школа, III Авторська школа – на базі Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини з 9 по 14 липня 2008 року. У ІV Авторській школі академіка НАПН України Т. С. Яценко взяло участь 120 учасників із 24 міст України: м. Дніпропетровськ (3), м. Донецьк (5), м. Ізмаїл (7), м. Євпаторія (1), м. Запоріжжя (2), м. Кіровоград (2), м. Київ (9), м. Кременчук (3), м. Кривий Ріг (3), м. Краматорськ (1), м. Львів (5), м. Луганськ (1), м. Маріуполь (7), м. Мелітополь (2), м. Олександрія (1), м. Одеса (3), м. Полтава (1), м. Сімферополь (11), м. Слов’янськ (7), м. Татарбунари (2), м. Умань (1), м. Харків (1), м. Черкаси (21), м. Ялта (21).

   За результатами перших трьох Авторських шкіл послідовниками Т. С. Яценко опрацьовано аудіо- та відеозаписи матеріалів, створено банк емпіричних даних.

  Проведення ІV Авторської школи відбулося згідно плану роботи Науково-дослідного центру глибинної психології на базі РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Програма авторської школи впродовж усіх днів роботи включала три блоки: групові заняття з невербальних вправ (на березі моря); теорія і практика глибинно-психологічної корекції у великій групі (в актовій залі); глибинно-психологічна робота в малих групах, представлена Т. С. Яценко та її учнями. Така форма підвищення кваліфікації сприяє адекватному розумінню практикуючими психологами психодинамічної теорії, відповідної методології, що лежать в основі методу активного соціально-психологічного навчання (АСПН), що за останні десятиріччя набув характеристик глибинної психокорекції. ІV Авторська школа знаменується випуском збірника наукових праць (у двох частинах), виконаних під керівництвом Т. С. Яценко у форматі психодинамічної теорії. Зміст збірника відображає науково-практичні здобутки Т. С. Яценко та її послідовників впродовж багатьох років співпраці, що охоплює історію становлення психодинамічної теорії, її концептуальні засади та розвиток відповідних методів пізнання цілісної психіки.

   Наукова школа дійсного члена НАПН України Т.С. Яценко каталізує розвиток вітчизняної практичної психології на відповідних теоретико-методологічних засадах. Метод АСПН дозволяє надавати ефективну психологічну допомогу особі у вирішенні її особистісних проблем та сприяє формуванню професійних якостей у психологів-практиків. На фото представлена робота у центрі глибинної психології (мала група) з використанням найрізноманітніших прийомів психоаналітичної роботи: з авторськими та неавторськими малюнками, невербальними та вербальними вправами, психодрамою, роботу з каменями і т. ін.

«Проблеми сучасної педагогічної освіти» (у II томах)

problem_sovrm2

problem_sovrm

zanyatie

Заняття у «Центрі глибинної психології»

Психодинамічна теорія у поєднанні з психологічною практикою створює базу для розвитку теоретико-методологічних засад вітчизняної практичної психології, сприяє підвищенню рівня практичної підготовки фахівців та професійної компетентності психологів, що має практичний вихід у системі довузівської та вузівської навчально-виховної роботи. У рамках авторської школи відбувалися заняття з невербальних вправ, які проводили кандидат психологічних наук, доцент Т. І. Білуха та викладач ЧНУ ім. Б. Хмельницького О. О. Святка. Невербальні вправи у груповій формі, які проводилися на березі моря, є формою поєднання навчання з оздоровленням. Такі заняття сприяли інтеграції учасників авторської школи, налагодженню особистих стосунків, зростанню взаємної довіри, підвищенню працездатності та позитивних емоцій, налаштуванню на самопізнання. Впродовж шести днів відбувалась робота, яку забезпечувала академік Т. С. Яценко (теорію і практику): у першій половині дня в актовій залі з усіма учасниками школи, в другій половині дня – в одній із малих груп. Інші малі групи проводились її учнями, співробітниками науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ, кандидатами психологічних наук, доцентами: Т. І. Білухою, Л. Л. Бондаревською, І. В. Калашник, С. Ш. Раджабовою, О. Г. Стасько. У актовій залі, де проходили лекції Т. С. Яценко, була зосереджена увага на методологічних засадах глибинно-психологічного пізнання та об’єктивуванні закономірностей розвитку психіки. Глибинно-корекційний процес, що був також презентований у актовій залі, передбачав використання таких методів, які б спиралися на матеріалізовані засоби, доступні екранізації на велику аудиторію, а саме: неавторські та авторські малюнки, просторові моделі, психоаналітична робота з каменями (презентувалась вперше).

rabota_s_kamn

Психоаналітична робота з каменями

ІV Авторська школа засвідчила завершеність психодинамічної теорії та практики, усистематизованість методів, які мають особливий потенціал у їх поєднанні та синтезі. Робота Т. С. Яценко актуалізувала в учасників Школи інтелектуальне осмислення теорії та практики глибинно-психологічної корекції. Цьому сприяли процеси співпереживання, співпричетності до цілісного глибинно-психологічного пізнання, інтелектуальної співтворчості, ідентифікації та ін., що створювало відчуття єдності та спільної спрямованості, на особистісно-професійне зростання. 26 квітня відбулося підведення підсумків роботи ІV Авторської школи, учасники якої презентували свої здобутки та результати роботи, висловлювали враження та окреслювали перспективи подальшої співпраці. Зокрема враження від роботи Авторської школи висловлювали (збережено послідовність виступів) :
     Макєїч Софія (практичний психолог, м. Краматорськ): “Дорогая Тамара Семеновна! Спасибо судьбе за дарованную мне возможность знакомства с Вами. Позвольте мне выразить свое ощущение по отношению к Вам этими строчками:

“…И светят мудростью глаза те, что роняют звезды
Они познали боль и страх, они познали слезы.
Они умеют осветить любого легким счастьем.
Они умеют озарить любую тьму ненастья.
Своей улыбкой и теплом прекрасны как богиня
Будете счастливы во всем и навсегда любимы!”


Поляничко Олена (кандидат психологічних наук, викладач МАУП, м. Київ) та Кононова Марина (психолог, викладач ДНТУ, м. Донецьк):
“В ходе работы ІV Авторской школы по глубинной психокоррекции академика НАПН Украины Т. С. Яценко мы еще раз убедились, что психокоррекция по методу АСПО способствует самоанализу и самокоррекции, что является существенным толчком к пониманию собственных глубинных аспектов психики. Развитие социально-перцептивного интеллекта является необходимым условием для профессиональной деятельности психолога-практика, снимая проблему его психического выгорания.

Психодинамическая теория, разработанная Т. С. Яценко, является основой для дальнейших научных исследований в области глубинной психологии.

Благодаря неоднократной возможности прохождения групп АСПО и Авторских школ, мы научились жить без тревоги, внутреннего напряжения и конфликта, приобрели уверенность в себе, внутреннюю гармонию и радость жизни!”

     Камінська Анастасія (практичний психолог, спеціаліст з підбору персоналу, м. Дніпропетровськ):“Дорогая Тамара Семеновна, спасибо Вам большое и низкий поклон за щедрость, радость и любовь к жизни, которую подарили мне, моей семье и всем, кому повезло встретить Вас в своей судьбе! Благодарю Тамару Семеновну и всех, кто организовывал ІV Авторскую школу за гостеприимство и уют!”

     Галушко Любов (практичний психолог, викладач КГУ, м. Кіровоград) присвятила Тамарі Семенівні Яценко віршовані рядки: Тамарі Семенівні з вдячністю…

“Горы рутины, интриг паутину, серости вой, тупости строй
Преодолеть и самой не сломаться, и не предать,
А просто остаться Человеком среди людей…это труд.

Терпенья мозоли, обиды до боли,
Непризнания вопль, равнодушия топь.
Стерпеть и пройти, но при этом не сжаться,
Не обозлиться и не сдаваться,
Как гордый горный ручей…это сила.

Каменья славы, лести отрава, зависти шепот, ярости ропот –
Пусть обойдут, чтоб не искупаться, что все блага вечны,
Но вечен лишь путь по которому за Вами идут другие –
Это мудрость !


З повагою Ігор і Любов Галушко”

4_author_school1