1978-2007

1_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Члени відділення
“Психологія, вікова фізіологія та дефектологія” НАПН України, 1995 р. У нижньому ряду, четверта зліва – академік НАПН України Т. С. Яценко

    Починаючи з 1978 – 79 рр.,… Continue reading


Підготовлені та захищені докторанти та аспіранти при Центрі глибинної психології (м.Ялта).

Доктори психологічних наук:

1997 р. – Солодухова О. Г. “Психологія становлення особистості молодого вчителя
в процесі професійної адаптації”. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

Кандидати психологічних наук:

Зажирко М. П. (1998 р.)… Continue reading


Наукова школа

since_school

        Наукова школа академіка НАПН України Т. С. Яценко, яка  спрямована на пізнання глибинно-психологічних проблем психіки, робить вагомий внесок у розвиток практичної психології та психологічної служби в Україні загалом. Дослідження, які проводяться в межах наукової школи, відзначаються: цілісністю і системністю пізнання психічного в його свідомих і несвідомих виявах, дослідженням взаємозв’язків між вказаними сферами; єдністю теорії і практики у пізнанні внутрішніх детермінант поведінки суб’єкта.… Continue reading