XIX Всеукраїнська наукова конференція молодих учених

27 квітня 2017 року в рамках на Психологічному факультеті відбулося заняття з глибинно-психологічної корекції академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Т. С. Яценко. Повчитися таїнству пізнання психічного у Майстра прийшли як викладачі і студенти факультету, так і майбутні абітурієнти.… Continue reading


Захист диссертаційного дослідження Некрут Тетяни Володимирівни

 

Захист відбувся 10 грудня 2016 р. у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Яценко Тамара Семенівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації.

Офіійні опоненти: доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Татенко Віталій Олександрович, Інститут соціальної і політичної психології, головний науковий співробітник; кандидат психологічних наук, доцент Поляничко Олена Миколаївна, Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри спортивної підготовки.

Continue reading

Захист дисертаційного дослідження Камінської Анастасії Миколаївни

Вітаємо з успішним захистом дисертаційного дослідження ” Особливості використання художніх творів у процесі глибинного пізнання психіки суб’єкта”!
Захист відбувся 9 грудня 2016 р. у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.
Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Яценко Тамара Семенівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації.Continue reading


Зустріч Яценко Тамари Семенівни зі студентами факультету психології Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки

Зустріч Яценко Тамари Семенівни зі студентами факультету психології Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Під час проведення майстер-класу Тамара Семенівна ознайомила студентів з методичними основами використання художніх творів у процессі глибинного пізнання психіки суб‘єкта.Continue reading


Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи”

2 грудня 2016 р у Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова на базі кафедри педагогіки та методики початкового навчання Факультету педагогіки і психології (м. Київ, Україна).відбулась Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи”, Конференція присвячена 60-річчю заснування кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П.Continue reading


Майстер-клас на Психологічному факультеті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

25.11.2016 на Психологічному факультеті Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбувся майстер-клас академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації Т. С. Яценко. Майстер-клас охоплював дві частини: теоретичну, в межах якої йшлося про основи глибинно-психологічної корекції, і практичну, де було презентовано основні методики методу активного соціально-психологічного пізнання.… Continue reading


Зустріч Яценко Тамари Семенівни з ректором Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Зустріч Яценко Тамари Семенівни з ректором Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктором педагогічних наук, професором, заслуженим працівником освіти України Безлюдним Олександром Івановичем. Під час зустрічі акцентувалась увага на плідній науковій співпраці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та Уманського державного педагогічного університету.… Continue reading


Міжвідомча науково-практична конференція “Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”

26 травня 2016 р. – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Міжвідомча науково-практична конференція “Актуальні проблеми психологічної допомоги, соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”. Continue reading