Архетипна символіка у процесі пізнання внутрішньої суперечності психіки

Категорія:

Опис

Аврамченко С. М., Євтушенко І. В., Сивопляс Н. В. Архетипна символіка у процесі пізнання внутрішньої суперечності психіки: Навч. посіб. – Слов’янськ: Канцлер, 2007. -224 с.: іл.

Посібник призначений для студентів психологічних спеціальностей, що ведуть пошуки в галузі глибинної психології та вивчають курси

«Діагностика та психокорекція», «Сучасні теорії глибинної психології та психокорекції», «Феномен несвідомого в психології», «Психологія спілкування та психокорекція особистості», «Конфліктологія» тощо, а також викладачів, аспірантів, психологів-практиків.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА
Вступ
РОЗДІЛ 1. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХЕТИПНОЇ СИМВОЛІКИ У СВІТОВІЙ МІФОЛОГІЇ

1.1. Символ як засіб вираження змісту несвідомого
1.2. Колективне несвідоме та роль архетипу в символізації змісту несвідомого
1.3. Особливості вираження інтимних почуттів суб’єкта в міфах
1.3.1. Загальна характеристика проблеми міфу
1.3.2. Проблема інтимних почуттів суб’єкта у міфах
1.4. Спільність символіки міфів, казок та психомалюнків
1.5. Психоаналітичне дослідження міфів i казок
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІ3НАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СУПЕРЕЧЛИВОСТІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА
2.1. Поняття суперечливості та його представленість у літературі
2.2. Конфлікт i внутрішня суперечливість психіки суб’єкта
2.3. Глибиннопсихологічні чинники внутрішньої суперечливості психіки
2.4. Детермінанти внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта
2.5. Пізнання внутрішньої суперечливості в ракурсі психодинамічної теорії АСПН
2.6. Методика психоаналізу малюнка в контексті пізнання внутрішньої суперечливості
2.7. Науково-узагальнювальний аналіз внутрішньої суперечливості психіки (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків)
2.7.1. Дослідження ролі захистів у виникненні внутрішньої суперечливості психіки
2.7.2. Науково-дослідний аспект аналізу внутрішньої суперечливості психіки

ДОДАТКИ
Додаток А. Комплекс тематичних психомалюнків студентки В. (I курс, психологічний факультет, жовтень 2002)
Додаток Б. Психоаналіз комплексу тематичних малюнків студентки В. (I курс, психологічний факультет, жовтень 2002)