Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 – «Практична психологія» напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта». К, 2005.

Категорія:

Опис

Галузевий стандарт вищої освіти

Міністерство освіти і науки України

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 – «Практична психологія» напрям підготовки 0101 «Педагогічна освіта». К, 2005. Розробники стандарту: Яценко Т. С., Теслюк П. В., Євтушенко І. В., Аврамченко С. М., Лисянська Т. М., Харченко Д. М., Сергієнко І. М., Зажирко М. П.
3MICT ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ

Галузь використання

Нормативні посилання

Позначення i скорочення

Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння щодо вирішення типових завдань

Здатність вирішувати проблеми i завдання соціальної діяльності та уміння, що є вродженням наявності цих здатностей

Вимоги до професійного вибору

Вимоги до державної атестації випускників вищих навчальних закладів

Академічні права бакалавра

Відповідальність вищих навчальних закладів за якість освітньої і професійної підготовки бакалаврів

Додаток А. Таблиця-Виробничі функції, типові завдання, діяльності та уміння, які повинен мати випускник вищого навчального закладу

Додаток А-1. Таблиця-Виробничі функції, типові завдання

Додаток Б. Таблиця-3датності випускника вищого навчального закладу, що вимагаються, та система умінь, що їх відображає