Глибинне пізнання самодепривації психіки майбутнього психолога

150.00

Монографія «Глибинне пізнання самодепривації психіки майбутнього психолога» узагальнює результати дослідження, що проводились «Учбово-науковою лабораторією глибинної корекції» впродовж п’яти років (з 2011 р.). Ставиться проблема необхідності дослідження внутрішнього світу людини в латентних аспектах його формування, що сприяє уточненню предмета наукових досліджень психології загалом. Висвітлюються концептуальні підходи до вивчення проблеми депривації та самодепривації, адаптації як і дезадаптації; розкриваються їх латентні витоки; зв’язок глибинного пізнання з принципами: додатковості, реальності, задоволення. Монографія подає основні концептуальні положення психодинамічної парадигми глибинного пізнання психіки як і емпіричний матеріал діагностико-корекційних процесів в групах активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). Констатовано значущість архетипної символіки у пізнанні виявів таких деструктивних явищ як самодепривація та мазохізм. Сприяє реалізації навчальних курсів «Психологія кризових станів та травмівних ситуацій», «Психопрофілактика та реабілітація» та ін.

Адресована студентам психологічних факультетів, викладачам, аспірантам, практичним психологам, працівникам соціальних та психо-реабілітаційних служб, усім зацікавленим психоаналізом та його втіленням у діагностико-корекційну практику, в процес підготовки майбутніх психологів.

 

Доступно для резервування

Категорія:

Опис

ЗМІСТ

 

Передмова………………………………………………………… 5
ВСТУП………………………………………………………………… 9
РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічний погляд на проблему самодепривації психіки суб’єкта  та її глибинні витоки…………………………………………………… 14
1.1. Філософсько-психологічний підхід до феномену самодепривації суб’єкта ………………………………. 14
1.2. Депривація і самодепривація у взаємозв’язках з психологічними захистами суб’єкта…………………. 24
1.3. Універсальність законів цілісності психічного – основа професійної підготовки майбутнього психолога……………………………………………….. 43
1.4. Емпіричний матеріал глибинно-психологічного пізнання (протагоніст Є.)……………………………… 61
РОЗДІЛ 2 Методологічні проблеми глибинного пізнання психіки………………………………………………….. 99
2.1. Глибинне пізнання в професійній підготовці практичного психолога………………………………… 99
2.2.1. Принцип додатковості у глибинному пізнанні психіки суб’єкта ………………………………………. 126
2.2. Методологія глибинного пізнання……………………. 141
2.3. Динаміка розвитку методології, теорії та практики глибинного пізнання…………………………………… 168
РОЗДІЛ 3 Психодинамічний підхід до пізнання глибинних чинників самодепривації і дезадаптації суб’єкта……. 187
3.1. Пізнання глибинно-психологічних детермінант самодепривації і дезадаптації суб’єкта в діагностико-корекційному процесі………………………………….. 187
3.2. Проблеми дезадаптації й самодепривації суб’єкта та їх зв’язок із принципами реальності й задоволення…. 191
3.3. Інфантильні тенденції психіки у виникненні психологічної дезадаптації і самодепривації………… 206
3.4. Метод АСПП у дослідженні глибинно-психологічних витоків тенденції до самодепривації………………….. 216
3.5. Едіпальна залежність як чинник виникнення тенденції до самодепривації й «психологічної смерті»…………………………………………………… 219
РОЗДІЛ 4 Глибинне пізнання в контексті архетипної сутності психіки………………………………………………….. 240
4.1. Роль едіпальної залежності суб’єкта у виникненні особистісної проблеми………………………………… 240
4.2. Вияви особистісної проблеми в малюнках…………… 248
4.3. Психодинамічні передумови пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки в процесі глибинної корекції……………………………………… 267
4.4. Архетипно-перинатальна символіка самодепривації суб’єка…………………………………………………… 288
4.5. Мазохізм в його співвіднесеності з самодепривацією особистості……………………………………………… 299
4.6. Релігійні мотиви мазохізму та його вияв у архетипній символіці………………………………………………… 306
РОЗДІЛ 5 Глибинні детермінанти самодепривації психіки і дезадаптації суб’єкта їх вияв на емпіричному матеріалі………………………………………………… 313
5.1. Дослідження глибинних чинників самодепривації в процесі психоаналітичної роботи з використанням іграшок, малюнків……………………………………… 313
5.2. Емпіричний матеріал глибинного пізнання: на авторськх малюнках та репродукціях художніх полотен (протагоніст Ж.)……………………………… 328
ПІСЛЯМОВА………………………………………………………… 358
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………… 361