Агресія та її глибинно-психологічні джерела

150.00

Доступно для резервування

Категорія:

Опис

Глузман О. В., Мелоян А. Е., Туз Л. Г. Агресія та її глибинно-психологічні джерела: Навчальний посібник. – К.: ТОВ «Видавництво «Освіта України», 2006. – 256 с.

Навчальний посібник авторів Глузман О. В., Мелоян А. Е., Туз Л. Г. написаний у відповідності з одним із розділів навчального курсу підготовки психологів-практиків «Основи психокорекції». У книзі висвітлюються малодосліджені у психологічній науці і практиці питання глибинно-психологічних витоків агресії. Посібник вміщує як теоретичні аспекти проблеми агресії, так і практичні розробки, що включають окремі методики глибинно-психологічного пізнання психіки суб’єкта. Робота може бути корисною для викладачів практичної психології, студентів психологічних факультетів, аспірантів, практикуючих психологів й педагогів, а також для усіх, хто цікавиться проблемами глибинної психології.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП РОЗДІЛ І. АГРЕСІЯ ТА ЇЇ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПСИХОЛОГІЇ
1. 1. Проблема агресії в українському психоаналізі
1. 2. Мотивація агресивної поведінки суб’єкта
1. 3. Біологічний підхід у дослідженні агресії
1. 4. Взаємозв’язок агресії та страху: символічне вираження в народній творчості та міфології
1. 5. Об`єктні відношення суб`єкта та їх взаємозв`язок з агресією
1. 6. Дослідження закономірностей об’єктних відношень у практичній роботі з предметною моделлю

РОЗДІЛ 2. ПІЗНАННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИТОКІВ АГРЕСІЇ
2. 1. Мортідно-агресивні тенденції суб’єкта та їх вияв у аналітико-корекційній дискусії в групі АСПН
2. 2. Психоаналіз малюнків та його науково-аналітична інтерпретація
2. 3. Самоаналіз учасників АСПН за методикою “Привласнення чужого малюнка з метою самопізнання агресивних тенденцій”.
2.4. Узагальнення теоретичних і практичних аспектів дослідження глибинних витоків агресивності
2.5. На допомогу психологу-практику
2.5.1. Психоаналіз авторських малюнків
2.5.2. Психоаналітична робота з предметною моделлю та невторським малюнком (картиною М.Реріха “Мадонна Лаборис”)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ