Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції

250.00

Категорія:

Опис

Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика: Навч. посіб. / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко та ін.; За ред. Т.С. Яценко. – К.: Вища шк., 2008. – 342 с.

У посібнику розкрито концептуальні засади практичної психології і теоретичні основи глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика, передумови й труднощі її ефективного здійснення у процесі групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН)

, розробленого академіком НАПН України Т.С. Яценко. Висвітлено поєднання психокорекції та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, новий погляд на феномен психічного у його статичних і динамічних характеристиках в аспекті взаємозв’язків глибинних механізмів.
Для студентів вищих навчальних закладів. Матеріал посібника зорієнтований також на викладачів кафедр практичної психології та аспірантів. Може бути корисний науковцям, що працюють у галузі глибинної психології.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
Розділ 1. Особистісна психокорекція як необхідна передумова формування професіоналізму майбутнього психолога-практика
1.1. Проблема особистісних передумов професійної готовності практичного психолога до фахової діяльності
1.2. Феномен психокорекції в контексті розвитку практичної психології
1.2.1. Відмінності практичної та академічної психології
1.2.2. Психокорекція та розвиток практичної психології
1.3. Методи психокорекційного впливу на особистість
1.4. Проблема гармонізації особистості в психології
1.5. Труднощі особистісної психокорекції
1.6. Ефективність особистісної психокорекції практичного психолога
1.7. Акмеологія: глибинно-психологічний ракурс бачення
Список рекомендованої літератури

Розділ 2. Концептуальні засади психокорекції особистості майбутнього практичного психолога
2.1. Особистісна проблема та її роль у формуванні індивідуальних соціально-перцептивних викривлень суб’єкта
2.2. Вплив системи психологічних захистів на особистість майбутнього психолога
2.2.1. Взаємозв’язок тенденції до психологічної смерті із психологічними захистами
2.3. Функціональні особливості несвідомої сфери та психодинамічний підхід до психокорекції
2.4. Використання засобів психокорекційного методу АСПН у підготовці психологів-практиків
2.5. Cyпepвізія як зaci6 підвищення професіоналізму психолога-практика Список рекомендованої літератури

Розділ 3. Статичні й динамічні характеристики психіки
3.1. Дослідження статики й динаміки в різних галузях науки
3.2. Взаємозв’язок статики й динаміки у психіці в контексті її системної організації
3.3. Статика й динаміка психіки в ракурсі психоаналізу та психодинамічної теорії
3.4. Особливості вияву в поведінці статичних і динамічних характеристик психіки
3.4.1. «Прогресивна» й «деструктивна» статичність психіки
3.4.2. Формування «життєвих програм» суб’єкта
3.5. Глибинно-психологічний зміст усталених (статичних) характеристик психіки
3.5.1. Фіксація та її вплив на формування статичності психіки
3.5.2. Механізми формування усталених характеристик психіки
3.5.3. «Я» суб’єкта і формування інваріантних характеристик психіки
Список рекомендованої літератури

Розділ 4. Особистісна психокорекція майбутнього психолога засобами АСПН: практичний аспект
4.1. Психокорекційна робота із застосуванням предметної моделі (іграшки)
4.2. Робота з картиною М. Реріха «Мадонна Лаборіс»
4.3. Розвиток соціально-перцептивних умінь психолога-практика у процесі роботи із семантикою висловлювань
4.4. Аналіз семантики висловлювань майбутніх психологів-практиків у процесі АСПН
4.5. Застосування метафоричних прийомів у психокорекційному процесі АСПН
4.6. Особливості проведення психокорекційного діалогу
Список рекомендованої літератури

Розділ 5. Корекційно-виховні аспекти застосування АСПН
5.1. Дисфункції сімейного виховання та їхній вплив на особистісні характеристики майбутнього психолога
5.2. Психоаналіз комплексу тематичних малюнків (на матеріалі роботи зі студенткою М.)
5.3. Психоаналіз комплексу тематичних малюнків (на матеріалі роботи зі студенткою С.)
5.4. Особистісна психокорекція та можливості керівництва груповим процесом АСПН (на допомогу психологу-практику)
5.4.1. Професійні вимоги до керівника групи АСПН
5.4.2. Особистісна невідкорегованість психолога та її вилив на його професійну діяльність
5.4.3.Труднощі психолога-початківця у керуванні груповим психокорекційним процесом АСПН
5.5. Корекційно-виховні заходи та їх використання у підготовці майбутніх психологів-практиків
5.5.1. Спонтанний театр та його корекційно-виховні можливості
5.5.2. Психологічна служба в контексті завдань практичної психології
Список рекомендованої літератури

ДОДАТОК. Тематика дисертаційних досліджень, що здійснюються при Науково-дослідному центрі глибинної психології НАПН України при Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта).