Методика глибинної корекції: підготовка психолога-практика

Категорія:

Опис

Методика глибинної корекції: підготовка психолога-практика: Навчально-методичний посібник / Яценко Т.С., Аврамченко С.М., Білуха Т.І., Бондаревська Л.Л., Євтушенко І.В., Калашник І. В., Мелоян А. Е., Стасько О. Г. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. -342 с.

У посібнику висвітлено методологічні засади практичної психології й теоретичні основи глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика; висвітлено передумови

та труднощі її ефективного здійснення в процесі групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком НАПН України Т. С. Яценко; представлено поєднання психокорекції та вихованих заходів в підготовці майбутніх психологів-практиків. Подано новий погляд на феномен психічного у його статичних й динамічних характеристиках в аспекті взаємозв’язків глибинних механізмів.

Посібник рекомендовано для вищих навчальних закладів: викладачів, студентів психологічних факультетів, аспірантів, шкільних психологів, фахівців у галузі психологічних служб, а також для усіх, хто цікавиться проблемою особистісної корекції та глибинною психологією.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
1. ОСОБИСТІСНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
1.1. Проблема особистісних передумов професійної готовності практичного психолога до фахової діяльності
1.2. Феномен психокорекції в контексті розвитку практичної психології
1.2.1. Biдмінності практичної та академічної психології
1.2.2. Психокорекція i розвиток практичної психології
1.3. Методи психокорекційного впливу на особистість
1.4. Проблема гармонізації особистості в психології
1.5.Труднощі особистісної психокорекції
1.6. Ефективність особистісної психокорекції практичного психолога
1.7. Акмеологія: глибинно-психологічний ракурс бачення
Список використаної літератури

2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
2.1. Особистісна проблема та її роль у формуванні індивідуальних соціально-перцептивних викривлень суб’єкта
2.2. Вплив системи психологічних захистів на особистість майбутнього психолога
2.3. Функціональні особливості несвідомої сфери та психодинамічний підхід до психокорекції
2.4. Використання зacoбів психокорекційного методу АСПН у підготовці психологів-практиків
2.5. Супервізія як зaciб підвищення професіоналізму психолога – практика

3. СТАТИЧНІ Й ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХІКИ
3.1. Дослідження статики й динамки в різних галузях науки
3.2. Взаємозв’язок статики й динамки у психіці в контексті її системної організації
3.3. Статика й динаміка психіки в paкурсі психоаналізу та психодинамічної теорії
3.4. Особливості вияву в поведінці статичних i динамічних характеристик психіки
3.4.1. «Прогресивна» та «деструктивна» статичність психіки
3.4.2. Формування «життєвих програм» суб’єкта
3.5. Глибинно-психологічний зміст усталених (статичних) характеристик психіки
3.5.1. Фіксація та її вплив на формування статичності психіки
3.5.2. Механізми формування усталених характеристик психіки
3.5.3. „Я” суб’єкта i формування інваріантних характеристик психіки

4. ОСОБИСТІСНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА ЗАСОБАМИ АСПН: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
4.1. Психокорекційна робота із застосуванням предметної моделі (іграшки)
4.2. Робота з картиною М. Pepixa «Мадонна JIaбopic»
4.3. Розвиток соціально-перцептивних умінь психолога-практика у процесi роботи із семантикою висловлювань
4.4. Аналіз семантики висловлювань майбутніх психологів-практиків у процесі АСПН
4.5. Застосування метафоричних прийом у психокорекційному процесі АСПН
4.6. Особливості проведення психокорекційного діалогу
Список використаної літератури

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОЛОГАМ-ПРАКТИКАМ ПО ПРОВЕДЕННЮ ГЛИБИННОЇ ПСИХОКОРЕКЦП
5.1. Рекомендації по упередженню дисфункцій сімейного виховання та їх впливу на особистісні характеристики майбутнього психолога
5.2. Зразок психоаналізу комплексу тематичних малюнків (на матеріалі роботи зі студенткою М.)
5.3. Зразок психоаналізу комплексу тематичних малюнків (на матеріалі роботи зі студенткою С.)
5.4. На допомогу психологу-практику: особистісна психокорекція та можливості керівництва груповим процесом АСПН
5.4.1. Професійні вимоги до керівника групи АСПН
5.4.2. Особистісна невідкорегованість психолога та її вплив на його професійну діяльність
5.4.3. Труднощі психолога-початківця у керуванні груповим психокорекційним процесом АСПН
5. 5. 1. Корекційно-виховні заходи та їx використання у підготовці майбутніх психологів-практиків
5.5.2. Спонтанний театр та його корекційно-виховні можливості
5.5.3. Психологічна служба в контексті завдань практичної психології
Список використаної літератури
Додаток А. Тематика дисертаційних досліджень, виконуваних при Науково-дослідному центрі глибинної психології НАПН України при Кримському гуманітарному університеті (м. Ялта)