Методологія професійної підготовки практичного психолога

150.00

Книга створена на основі результатів багатолітніх досліджень, що знайшли відбиток в циклі праць, спрямованих на формування методології оптимізації професійної підготовки практичних психологів. Концептуально обґрунтовано шляхи особистісного вдосконалення майбутніх фахівців в процесі безпосереднього проходження ними психокорекції. Стверджується доцільність введення в навчальний процес діагностико-корекційних курсів як
необхідної складової професійно-психологічної підготовки.
У книзі вперше розкрито глибинний формат розв’язання заявленої проблеми шляхом наукового висвітлення таких аспектів: методологічного (єднання майстерності психолога з його особистісною гармонійністю); теоретичного (обґрунтування провідних механізмів психокорекції, введення принципу “із іншого” та принципу додатковості); феноменологічного
(доведення необхідності слідування за законами природи психічного); функціонального (розкриття універсальності законів внутрішньої динаміки психіки); експериментально-прикладного (впровадження в навчальний процес Галузевого стандарту з практичної психології та апробація корекції зі старшими підлітками). Авторський доробок знайшов визнання і застосування у вищих навчальних закладах України, Росії, Латвії, Грузії, Вірменії, Польщі.
Розрахований на викладачів психології, студентів, аспірантів, докторантів, усіх зацікавлених у психоаналітичному підході до пізнання цілісності психічного в суперечливій єдності сфер свідомого і несвідомого

 

Доступно для резервування

Категорія:

Опис

ЗМІСТ
Вступ
1. Глибинне пізнання в професійній підготовці практичного психолога.
2. Методологія глибинного пізнання психіки.
3. Універсальність законів цілісності психічного – основа професійної підготовки практичного психолога.
4. Динаміка розвитку методології, теорії та практики глибинного пізнання.
5. Психодинамічні передумови пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки в процесі глибинної корекції.
6. Реферат циклу праць “Методологія професійної підготовки практичного психолога”.
7. Анотації робіт до циклу праць “Методологія професійної підготовки практичного психолога”.
8. Бібліографія циклу праць з теми: “Методологія професійної підготовки практичного психолога”.
Список використаних джерел