Психоаналіз репродукцій художніх творів у підготовці психологів

350.00

Психоаналіз репродукцій художніх творів у підготовці психологів: Навчальний посібник / [Т. С. Яценко, В. І. Бондар, Л. Я. Галушко, А. М. Камінська, О. В. Педченко]. – Дніпро, Київ : Інновація, 2018. – 366 с.

Посібник порушує проблему особливостей використання художніх творів у глибинному пізнанні психіки суб’єкта. Дослідження побудовано на теоретико-методологічних засадах психодинамічної парадигми та емпіричному матеріалі активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) із використанням репродукцій художніх творів. Розкрито особливості використання опредметнених засобів пізнання, зокрема репродукцій художніх полотен в аналітичному форматі, чому сприяє архетипна здатність психіки до емоційно-когнітивної, спонтанно-проективної репрезентації.

Здійснено порівняльний аналіз використання авторських малюнків і репродукцій художніх творів у процесі АСПП. Розкрито механізми, за якими відбувається «оживлення» (осуб’єктивування) репродукцій художніх полотен через діалого-аналітичну взаємодію психолога з респондентом.

Робота порушує важливі методологічні питання глибинного пізнання та стенографічно представляє практику використання репродукцій художніх полотен у психоаналітичному ключі, що засвідчує їхню спільність за архетипністю символіки з психомалюнками учасників АСПП.

Посібник «Психоаналіз репродукцій художніх творів у підготовці психологів» є інформативним для широкого кола читачів: аспірантів, зорієнтованих на глибинну психокорекцію, соціологів, психологів-практиків і всіх, хто цікавиться художньою творчістю в її глибинно-смисловій сутності.

 

Категорія:

Опис

ЗМІСТ

Передмова. . 6

ВСТУП.. .. 9

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У ПІЗНАННІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА.. 11

1.1. Філософсько-психологічний погляд на проблему пізнання психіки суб’єкта в її цілісності 11

1.2. Архетипна символіка художніх творів. 21

1.3. Художні твори та можливості їхнього використання в пізнанні психіки. 27

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГОМ РЕПРОДУКЦІЙ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ У ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ СУБ’ЄКТА.. 33

2.1. Методологія глибинного пізнання з використанням репродукцій художніх творів. 33

2.2. Динаміка взаємозв’язків свідомого і несвідомого у форматі психодинамічної парадигми. 37

2.3. Едіпальна залежність суб’єкта та її вияв в умовах психоаналітичного діалогу з використанням художніх творів. 58

2.4. Архетипна сутність художнього полотна М. Реріха «Мадонна Лаборіс». 63

2.5. Особливості архетипного змісту художніх полотен із символікою шахів. 68

2.6. Використання авторських малюнків у поєднанні з репродукціями художніх творів у глибинному пізнанні психіки суб’єкта. 70

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ.. 73

3.1. Візуалізована репрезентація учасника АСПП – передумова глибинного пізнання психіки. 73

3.2. Науково-практичний зміст категорій «принцип додатковості» та «імпліцитний порядок» у глибинному пізнанні психіки. 80

3.3. Методологічне обґрунтування динаміки змін психіки учасників АСПП у психоаналітичному процесі з використанням художніх творів. 91

3.4. Аналіз результативності особистісних змін учасників АСПП.. 95

РОЗДІЛ 4. ЕМПІРИЧНА ЧАСТИНА ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПСИХІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕПРОДУКЦІЙ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ.. 103

ДОДАТКИ.. .. 107

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 355