Фахове вступне випробування зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія».

Категорія:

Опис

Фахове вступне випробування зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія». Укладачі: Яценко Т.С., Глузман О.В., Аврамченко С.М., Євтушенко І.В., Дметерко Н.В., Сергієнко І.М., Солодухов В.Л., Стасько О.Г., Бондаревська Л.Л., Усатенко О.М., Зажирко М.П., Мелоян А.Е. Рецензенти: доктор педагогічних наук, професор, чл.-кор. НАПН України С. О. Сисоєва, кандидат психологічних наук, професор Л. В. Долинська. Черкаси, Ялта, 2008.

Посібник «Фахове вступне випробування зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія» вміщує матеріал

, що відповідає задачам та змісту вступного випробування. Враховано досвід проведення фахового вступного випробування (усна форма) абітурієнтів на психологічному факультету в Черкаському національному університеті імені Б. Хмельницького. Посібник вміщує як матеріали для абітурієнтів так і для викладачів (теоретична та практична частина), що асимілюють досвід групової психокорекції за методикою активного соціально-психологічного навчання, розробленою академіком НАПН України Т.С.Яценко, який адаптовано до вікових особливостей абітурієнтів та апробований при Центрі глибинної психології НАПН України та РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). В посібнику представлені відповідні ілюстрації, за якими проводиться діагностична співбесіда з абітурієнтом та програма теоретичної підготовки абітурієнта. Посібник може бути використаний викладачами, зорієнтованими на покращення відбору абітурієнтів на спеціальність «Психологія», «Практична психологія». Посібник вміщує ілюстративно-змістовий матеріал, зорієнтований на допомогу абітурієнтам при вступі на психологічні факультети.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ “ПСИХОЛОГІЯ”, “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”
Зміст проведення психологічного відбору абітурієнтів
РОЗДІЛ 1.
МАТЕРІАЛИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
6.040100 “ПСИХОЛОГІЯ”, 6.010100 “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

1.1. Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”
1.2. Рецензія на “Програму” вступних випробувань з фаху 6.040100 “Психологія”, 6.010100 “Практична психологія”
РОЗДІЛ 2.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ”, “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

2.1. Матеріали теоретичної частини до фахового вступного випробування зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”. Форма проведення: співбесіда
2.1.1. Запитання до співбесіди з теоретичної частини вступного випробування за фахом “Психологія” та “Практична психологія”
2.1.2. Критерії визначення рівня готовності абітурієнтів до навчання за фахом “Психологія”, “Практична психологія” за результатами співбесіди
2.2. Матеріали практичної частини вступного випробування за фахом “Психологія”, “Практична психологія”. Форма проведення: практична. Груповий та індивідуальний варіант роботи
2.2.1. Завдання до фахового вступного випробування зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”. Груповий варіант роботи
2.2.2. Завдання до фахового вступного випробування зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”. Індивідуальний варіант роботи.
2.2.3. Критерії визначення рівня готовності абітурієнтів до навчання за фахом “Психологія”, “Практична психологія” за результатами практичної частини фахового випробування
2.2.4. Навчальна програма з дисципліни “Основи психології”
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
РОЗДІЛ 3.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ПСИХОЛОГІЯ”, “ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

3.1. Психологічний супровід абітурієнта
3.2. Теоретична частина для підготовки абітурієнтів до фахового вступного випробування зі спеціальності “Психологія”, “Практична психологія”
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ ДО 2-го РОЗДІЛУ . Форма проведення: практична
Додаток А. Груповий варіант роботи
Додаток А.1. Набір неавторських малюнків (до завдання 1.1.)
Додаток А. 2. Фото іграшок (до завдання 1.1.)
Додаток А.3. Варіанти сюжетів для рольової гри “Батьки і діти” (до завдання 1.3.)
Додаток А. 4. Перелік назв емоцій та емоційних станів (до завдання 1.4.)
Додаток Б. Індивідуальний варіант роботи
Додаток Б. 1. Методика діагностики емоційних станів (до завдання 2.2.)
Додаток Б. 2. Ілюстрації, взяті з методики ТАТ (до завдання 2.3.)