Прикладні аспекти застосування активного соціально-психологічного навчання у школі

Категорія:

Опис

Яценко Т. С., Аврамченко С. М., Зажирко М. П., Харенко С. Г. Прикладні аспекти застосування активного соціально-психологічного навчання у школі: Навч. посібник. Видавець Чабаненко Ю. – Черкаси, 2006. – 1123 с.: іл.

У навчальному посібнику «Прикладні аспекти застосування активного-соціально-психологічного навчання у школі» висвітлено теоретичні засади та провідні принципи функціонування групи активного соціально-психологічного навчання в системі шкільної освіти.

Розкрито специфіку застосування групової психокорекції до різних вікових категорій учасників (учні, вчителі, батьки). Посібник може бути корисним для шкільних психологів, соціальних працівників, студентів психологічних факультетів, аспірантів та ін.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОКОРЕКЦ1ЙНОЇ ПРАКТИКИ З П1ДЛІТКАМИ
1.1. Початкові етапи групової психокорекції
1.2. Динаміка розвитку підліткової групи
1.3. Психологічні передумови підвищення ефективності психокорекційної роботи з підлітками
1.4. Особистісні характеристики керівника підліткової психокорекційної групи
1.5. Бар’єри у роботі підліткової психокорекційної групи
РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
2.1. Структурування роботи групи..
2.2. Інсценування «рольових проблем» у підліткових групах
2.3. Мотиваційні аспекти роботи в психокорекційній гpyпі.
2.4. Марафонське засідання групи з підлітками
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІ3АЦ1ЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ (АСПН) У ШКОЛІ
3.1. Впровадження психокорекційного групового підходу на заняттях у середній школі
3.2. Групова психокорекційна робота зі старшими підлітками
РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 3 УЧИТЕЛЯМИ I БАТЬКАМИ.
4.1. Семінари особистісного росту: групова психокорекція для вчителів
4.2. Учительські психокорекційні групи
4.3. Проведення груп активного соціально-психологічного навчання з батьками.
4.4. Робота з керівництвом навчальних закладів.
ДОДАТКИ: АНАЛІ3 ЕМПІРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
Список використаної літератури