Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті

Категорія:

Опис

Яценко Т. С., Глузман О. В., Калашник І. В. Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті. Навч. посіб. / Яценко Т. С., Глузман О. В., Калашник І. В. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – 204 с.

У посібнику розкрито сутність феномену психологічної смерті та його глибинно-психологічних витоків. Представлено аналіз категорії смерті у філософії, релігії та окреслено взаємозв’язок із такими явищами, як: аскетизм, муки, членоушкодження, релігійний фанатизм, тероризм. Розкрито особливості вияву тенденції до психологічної смерті в інших тенденціях, зокрема у тенденції “повернення в утробу”, тенденції до самопокарання, ізоляції від соціуму, емоційного блокування, психічного омертвіння, суїцидальної поведінки. Глибинно-психологічний аналіз феномену психологічної смерті включає в себе порівняльний аналіз творчості митців (Сальвадора Далі, Вільяма Блейка, Вінсента Ван-Гога, Рене Магрітта та ін.), літераторів (Панаса Мирного, Валерьяна Підмогильного, Лесі Українки, Івана Франка та ін.) із психодинамічними дослідженнями. Посібник вміщує як теоретичні аспекти проблеми психологічної смерті, так і практичні розробки, що включають окремі методики глибинно-психологічного пізнання психіки суб’єкта.

Посібник “Глибинна психологія: діагностика та корекція тенденції до психологічної смерті” є інформативним для широкого кола читачів: аспірантів, які працюють у галузі глибинної психології, соціологів, психологів-практиків та всіх, хто цікавиться художньою, поетичною творчістю в її глибинно-психологічній детермінованості.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
1.1. Філософський підхід до феномену психологічної смерті
1.2. Взаємозв’язок релігійної віри та феномену психологічної смерті
1.3. Тривога та її зв’язок із тенденцією до психологічної смерті
1.4. Проблема психологічної смерті у психології
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ
2.1. Можливості методу АСПН у дослідженні глибинно-психологічних витоків тенденції до психологічної смерті
2.2. Вплив едіпової залежності на виникнення тенденції до психологічної смерті
2.3. Взаємозв’язок тенденції до психологічної смерті з психологічними захистами
2.3.1. Порівняльний аналіз символіки психомалюнків та символіки творів зображувального мистецтва
2.3.2. Порівняльний аналіз відображення тенденції до психологічної смерті у психологічній продукції учасників групи АСПН та в українській художній літературі і народній пісні
2.4. Роль ідентифікації у виникненні тенденції до психологічної смерті
2.5. Взаємозв’язок тенденції до психологічної смерті з феноменом об’єктних відношень
РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКО-КОРЕКЦІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ВИТОКІВ ТЕНДЕНЦІЇ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ СМЕРТІ
3.1. Дослідження глибинно-психологічних передумов виникнення тенденції до психологічної смерті за допомогою методики “Казка про власне життя” і предметних моделей
3.2. Пізнання глибинно-психологічних детермінант тенденції
3.3. Виявлення тенденції до психологічної смерті у процесі психоаналізу комплексу тематичних малюнків до психологічної смерті засобом роботи з неавторським малюнком
3.4. Результативність проходження майбутніми психологами-практиками психокорекції за методом АСПН у контексті нівелювання тенденції до психологічної смерті
3.5. Узагальнені методичні рекомендації психологу-практику
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ