Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання

Категорія:

Опис

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 697 с.: іл.

Висвітлено теоретичні й методичні передумови групової психокорекції шляхом активного соціально-психологічного навчання (АСПН).Подано зразок занять цілісного курсу АСПН із системою методик (спонтанна дискусія, психодрама, рольова гра, психомалюнок та ін).Емпіричний матеріал, вміщений у посібнику,дає змогу докладно репрезентувати групову психокорекційну роботу з окремими методичними прийомами, що сприятиме опануванню процесом особистісного пізнання та пізнання іншої людини.

Для студентів психологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисний психологам-практикам.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ВСТУП
ЧАСТИНА I. ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ
Розділ 1. Психологічні засоби групової психокорекційної роботи
1. Практична психологія i психокорекційна практика
1.2. Поняття психокорекції
1.2.1. Природа психічних явищ, які підлягають психокорекції
1.2.2. Спрямованість психокорекційного процесу АСПН
1.2.3. Поняття особистісної деструкції та особистісної проблеми спілкування
1.2.4. Особливості психокорекційного процесу в гpyпі АСПН
1.3. Особливості процесуальної діагностики в гpyпі АСПН
1.4. Результативність психокорекційного процесу в групі АСПН
Розділ 2. Групова динаміка як чинник психокорекції
2.1. Поняття «дезінтеграція» та «інтеграція» в контексті групової психокорекції за методом АСПН
2.2. Механізми особистісних змін суб’єкта у процесі групового навчання спілкування
2.3. Відображення групових змін процесу АСПН у малюнках
2.4. Методичні рекомендації
Розділ 3. Теоретичні засади психокорекційної практики
3.1. Функціонально-структурні особливості цілісного феномену психіки (Модель внутрішньої динаміки психіки)
3.2. Теоретичні моделі психокорекційної практики
3.2.1. Психоаналітична модель
3.2.2. Екзистенційно-гуманістична модель
3.2.3. Модель групи, центрованої на клієнті
3.2.4. Гештальт-модель
3.2.5. Феноменологічний підхід до психокорекції
3.3. Активне соціально-психологічне навчання та його теоретико-методологічне підґрунтя
3.3.1. Онтопсихологія
3.3.2. Інтегральний психоаналіз (аналітична трилогія)
3.3.3. Теорія психосинтезу
3.3.4. Трансперсональна психологія
3.3.5. Гуманістична психологія
Розділ 4. Організаційно-методичні аспекти активного соціально-психологічного навчання
4.1. Принципи функціонування групи АСПН
4.2. Методичні вимоги, спільні для керівника й учасників АСПН
4.3. Методичні положення, обов’язкові для керівника групи АСПН
4.4. Чинники, що сприяють інтеграції групи
4.5. Вимоги до професійних i особистісних якостей керівника групи АСПН
Розділ 5. Методи активного соціально-психологічного навчання
5.1. Групова дискусія
5.2. Психомалюнок
5.3. Рольова гра
5.4. Психодрама
5.5. Методи невербальної взаємодії
5.6. Використання вправ у АСПН

ЧАСТИНА II. ПРОЦЕС АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ
Перший день занять
Другий день занять
Третій день занять
Четвертей день занять
П’ятий день занять
Шостий день занять
Сьомий день занять
Восьмий день занять
Дев’ятий день занять
Десятий день занять
Одинадцятий день занять
Дванадцятий день занять
Підбиття підсумків роботи групи АСПН