Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Ч 2.

Категорія:

Опис

Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 2. – К.: Главник, 2008. – с. 176 – (серія «Бібліотечка соціального працівника»). Бібліогр.: с. 173-175.

У посібнику висвітлено феномен психічного вигорання психолога й обгрунтувано необхідність глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика з метою упередження професійного вигорання,висвітлено передумови групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком НАПН України Т. С. Яценко , представлено поєднання психокорекції та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, подано новий погляд на феномен психічного вигорання в аспекті його взаємозв’язку з внутрішньою суперечливістю психіки, особистісною проблематикою суб’єкта.

Посібник рекомендовано для вищих навчальних закладів: студентів психологічних факультетів, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі практичної психології, а також усіх, хто цікавиться проблемою особистісної психокорекції та глибинною психологією.


ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ПСИХОКОРЕКЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЯК ФОРМА ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ
Особистісна психокорекція майбутнього психолога-практика та упередження емоційного вигорання
Рефлексія психолога-практика як зaciб упередження психічного вигорання
Глибинно-психологічне розуміння категорії опору як необхідна передумова упередження професійного вигоряння
Забезпечення професійної підготовки психологів-практиків засобами активного соціально-психологічного навчання
Особистicнa психокорекція та можливості керівництва груповим процесом АСПН
Супервізія як зaciб підвищення професіоналізму психолога-практика
Література

ОКРЕМІ МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ АСПН
Особливості процесуальної діагностики в рамках психокорекційного діалогу
Прийом інтерпретації в психокорекційному процесі
Психокорекційна робота із застосуванням неавторського малюнка — картини М. Pepixa «Мадонна Лаборіс»
Психоаналіз семантики висловлювань учасників психокорекційної групи
Аналіз семантики висловлювань майбутніх психологів-практиків у процесі АСПН
Застосування метафоричних прийомів у психокорекційному процесі АСПН
Психодрама як прийом психокорекції та упередження синдрому професійного вигоряння
Психопрофілактика синдрому психічного вигоряння: об`єктивування особистісної проблематики в малюнках майбутніх практичних психологів на тему: «Я — психолог», «Я в службовій ситуації»
Література