Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Ч. 1.

50.00

Категорія:

Опис

Яценко Т., Іваненко Б., Євтушенко І. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання. Частина 1. – К.: Главник, 2008. – с. 176 – (серія «Бібліотечка соціального працівника»). Бібліогр.: с. 173-175.

У посібнику висвітлено феномен психічного вигорання психолога й обгрунтувано необхідність глибинно-психологічної корекції особистості психолога-практика з метою упередження професійного вигорання, висвітлено передумови групової роботи за методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН), розробленого академіком НАПН України Т. С. Яценко, представлено поєднання психокорекції та виховних заходів у підготовці майбутніх психологів-практиків, подано новий погляд на феномен психічного вигорання в аспекті його взаємозв’язку з внутрішньою суперечливістю психіки, особистісною проблематикою суб’єкта. Посібник рекомендовано для вищих навчальних закладів: студентів психологічних факультетів, аспірантів, викладачів, фахівців у галузі практичної психології, а також усіх, хто цікавиться проблемою особистісної психокорекції та глибинною психологією.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА

ПЕРЕДМОВА
ОСОБИСТІСНА ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІ3МУ МАЙБУТНЬОГО ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Проблема психологічного вигорання та шляхи його упередження
Професійна готовність практичного психолога до фахової діяльності в контексті його особистісної психокорекції
Феномен психокорекції у paкypci розвитку теорії i практики фахової підготовки психологів
Психічне вигоряння в абітурієнтів
Проблема глибинної психології в контексті завдань психологічної служби України
ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ПСИХОКОРЕКЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПСИХОЛОГА
Сутність глибинно-психологічної корекції
Особистісна проблема та її роль у формуванні деструкцій психіки суб’єкта
Акмеологія — глибинно-психологічний ракурс бачення
Взаємозв’язок травмуючих переживань з феноменом психічного вигорання
Вплив системи психологічних захистів на професійну діяльність майбутнього психолога
Феномен умовних цінностей у контексті функціонування несвідомої сфери
Пізнання умовних цінностей суб’єкта як передумова адекватного розуміння психологічних захистів
Нівелювання тенденції до психологічної смерті як передумова психопрофілактики психолога-практика
Глибинні передумови виникнення психічного вигоряння
БІБЛІОГРАФІЯ