VІ Авторська школа

VІ Авторська школа академіка НАПН України Т. С. Яценко

(21 – 27 квітня 2010 р., м. Ялта)

     У Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» з 21 по 27 квітня 2010 року проведено VІ Авторську школу доктора психологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Т. С. Яценко.

VІ Авторська школа продовжує роботу п’ятьох попередніх Авторських шкіл, в яких представлені методологічні засади психодинамічної теорії, що ґрунтуються на емпіричних результатах групової психокорекції за авторським методом активного соціально-психологічного навчання (АСПН) Т.С. Яценко. Проведені Авторські школи засвідчили, що протягом більш ніж тридцяти п’яти років наукової діяльності професора Т.С.Яценко метод АСПН не лише набув практичної орієнтації на здійснення глибинно-психологічної корекції особистості учасників групи, але й відповідності критеріям адекватності та об’єктивності наукового пізнання цілісної психіки у взаємозв’язках свідомої та несвідомої сфер. Зокрема, з 5 по 10 травня 2007 року у м. Ялта проходила I Авторська школа; з 21 по 26 квітня 2008 року (там же) – II Авторська школа, III Авторська школа – на базі Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини з 9 по 14 липня 2008 року, ІV Авторська школа (м. Ялта) – з 21 по 26 квітня 2009 року, V Авторська школа відбулася на базі Слов’янського державного педагогічного університету (Донецька обл.). У VІ Авторській школі академіка НАПН України Т. С. Яценко взяло участь 137 учасників із 24 міст і селищ України: м. Донецьк (1), м. Івано-Франківськ (1), м. Ізмаїл (2), м. Запоріжжя (3), м. Кіровоград (3), м. Київ (20), м. Кривий Ріг (4), м. Краматорськ (3), м. Лисичанськ (1), м. Львів (7), м. Маріуполь (12), м. Мелітополь (3), м. Полтава (1), м. Пирятин (2), с. Сахновщина (1), м. Сімферополь (7), м. Слов’янськ (19), м. Татарбунари (1), м. Умань (1), м. Харків (2), м. Хмельницький (1), м. Червонолиман (1), м. Черкаси (29), м. Ялта (23). У Авторській школі взяли участь доктори наук – 2 особи; кандидати наук – 27 осіб; викладачі, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі освітніх закладів та медичні працівники – 29 осіб, студенти та аспіранти ВНЗ України – 79 осіб.

За результатами п’ятьох Авторських шкіл послідовниками Т. С. Яценко опрацьовано аудіо- та відеозаписи матеріалів, створено банк емпіричних даних. Матеріали трьох Авторських шкіл опубліковано в книгах (див. рис. 1-3).

book_avtor_schollb_avtors1 b_avtors3Фото 2. Книга ІІ Авторської школи[2]

Фото 1. Книга І Авторської школи [1]                   Фото 3. Книга ІІІ Авторської школи[3]

     Проведення VІ Авторської школи відбулося згідно плану роботи Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта). Програма Авторської школи впродовж усіх днів роботи включала три блоки: а) групові заняття з використанням невербальних вправ (на березі Чорного моря); б) методологія авторського підходу Т. С. Яценко до психодинамічної теорії; в) процес глибинно-психологічного пізнання психіки в її індивідуальній неповторності (у великих та малих групах). Глибинно-психологічна робота в малих групах була представлена Т.С.Яценко та її учнями.

Така форма підвищення кваліфікації сприяє адекватному розумінню практикуючими психологами сутності психічного в його глибинно-психологічному вираженні, відповідної методології, що лежать в основі методу активного соціально-психологічного навчання (АСПН), що за останні десятиріччя набув глибинно-психологічної орієнтації. Метод АСПН дозволяє надавати ефективну психологічну допомогу особі у вирішенні її особистісних проблем та сприяє формуванню професійних якостей у психологів-практиків. Психодинамічна теорія у поєднанні з психологічною практикою створює базу для розвитку теоретико-методологічних засад вітчизняної практичної психології, сприяє підвищенню рівня практичної підготовки фахівців та професійної компетентності психологів, що має практичний вихід у системі довузівської та вузівської навчально-виховної роботи.

Під час VІ Авторської школи відбулася презентація офіційного сайту Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта) – www.yacenko.org.ua.

В рамках Авторської школи відбулися заняття з невербальних вправ, які проводила аспірант кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького І. В. Сірик та студентка 4-го курсу психологічного факультету РВНЗ КГУ М. С. Маїк. Невербальні вправи у груповій формі, які проводилися на березі моря, є формою поєднання навчання з оздоровленням. Такі заняття сприяли інтеграції учасників Авторської школи, налагодженню особистих стосунків, зростанню взаємної довіри, підвищенню працездатності та позитивних емоцій, налаштуванню на самопізнання (фото 4, 5).

samopresentФото 3. Групові невербальні заняття (Самопрезентація)

bellФото 4. Групові невербальні заняття (вправа “Дзвін”)

group_employmentsФото 5. Групові невербальні заняття

     Впродовж семи днів відбувалась робота, яку забезпечувала академік Т. С. Яценко (теорію і практику): у першій половині дня в актовій залі з усіма учасниками школи, в другій половині дня – в одній із малих груп. Інші малі групи проводились її послідовниками, кандидатами психологічних наук ЧНУ ім. Б. Хмельницького: І. В. Калашник, С. Ш. Раджабовою, викладачами ЧНУ ім. Б. Хмельницького О. О. Святкою, Л. Г. Туз, викладачем Кіровоградського державного університету ім. В. Винниченка Л. Я. Галушко.

У актовій залі, де проходили лекції Т. С. Яценко, була зосереджена увага на методологічних засадах глибинно-психологічного пізнання та об’єктивуванні закономірностей розвитку психіки. Глибинно-корекційний процес, що був також презентований у актовій залі, передбачав використання таких методів, які б спиралися на матеріалізовані засоби, доступні екранізації на велику аудиторію, а саме: неавторські та авторські малюнки, просторові моделі, предметні моделі, психоаналітична робота з каменями (фото 6, 7). IMG_9122

IMG_92891Фото 6. Психоаналітична робота Т. С. Яценко в малій психокорекційній групі

work1work3

Фото 7. Психоаналітична робота академіка Т. С. Яценко в актовому залі

(з екранізацією процесу)

    VІ Авторська школа засвідчила завершеність психодинамічної теорії та практики, усистематизованість методів, які мають особливий потенціал у їх поєднанні та синтезі. Робота Т. С. Яценко актуалізувала в учасників Школи інтелектуальне осмислення теорії та практики глибинно-психологічної корекції. Цьому сприяли процеси співпереживання, співпричетності до цілісного глибинно-психологічного пізнання, інтелектуальної співтворчості, ідентифікації та ін., що створювало відчуття єдності та спільної спрямованості, на особистісно-професійне зростання.

27 квітня відбулося підведення підсумків роботи VІ Авторської школи, учасники якої презентували свої здобутки та результати роботи, висловлювали враження та окреслювали перспективи подальшої співпраці. Зокрема враження від роботи Авторської школи висловлювали (збережено послідовність виступів):

     Андрей Бобров (частный предприниматель, г. Красный Лиман): Добрый день всем присутствующим. Очень приятно видеть ваши лица, улыбки, добродушные взгляды. Я закончил Славянский государственный педагогический университет, факультет психологии. Получил диплом, но не реализовал его. Перед поездкой я сомневался, стоит ли мне ехать на Авторскую школу, но все-таки решился. Приехав сюда, старался внимательно слушать, но первые два-три дня прошли как в тумане. Видимо срабатывали защитные реакции. А потом началось какое-то обострение внимания, пришло переосмысление, как говорит Тамара Семеновна, открылись каналы Либидо. Мне очень понравились невербальные упражнения на берегу моря, особенно то, где говорят комплименты. Главное, что это все искренне и приносит огромное удовольствие. Сегодня утром я задумался над тем, что скажу своим родным и близким когда приеду домой, какие положительные качества в них есть. Я понял, что у близких мне людей столько положительного. Мысленно проговорил каждому приятные слова. Даже прослезился. Такая реакция меня удивила. Я задумался и понял, что сила в признании слабости, сентиментальности в себе. Захотелось сказать спасибо Мише за то, что он есть, что приехали сюда вместе, за его чувство юмора, за те качества, которые ему присущи. Все это благодаря методу Тамары Семеновны. Теперь я понял, что не зря сюда приехал, что стоит заниматься психологией и методом Тамары Семеновны. Желаю ей долгих лет жизни, здоровья, пусть не иссякает та энергия, которая в ней есть. Спасибо всем!

     Екатерина Гусева (г. Кировоград): Я не являюсь психологом. Я – художник, преподаю изобразительное искусство и дизайн. Здесь я поняла, что не только художники творческие люди, а и все присутствующие. Это – Клондайк творчества и вдохновения. Сюда ехала без ожиданий, чтобы не разочароваться. Но то, что я увидела, – это просто сказка, одна дружная семья во главе с «мамой» – Тамарой Семеновной. Большое ей спасибо за таких «детей», родство и содружество. Изначально мы работали в разных группах: Галушко Любовь Ярославовны и Туз Ларисы Григорьевны. Когда нам пришлось объединиться, это было гармоничное слияние двух разных рек. В итоге у нас вышла такая творческая работа. Вы видите, насколько у нас получились все открытые: дружелюбное солнышко, яркая радуга, цветочки, котики, грибочки и даже серенькие места проросли грибочками. Желаю вам всем, чтобы ваши серенькие места прорастали цветочками. Еще мы сделали презентацию нашей работы и приглашаем вас посмотреть. Большое спасибо!

     Алена Сердюк (г. Запорожье): Я искренне рада приветствовать самых стойких, искренне влюбленных в Тамару Семеновну, в светлый город Ялта, чародейный, чудесный метод, который она представляет, метод, который позволяет нам полюбить себя, принять все наши стороны, наш внутренний мир – яркий, большой и светлый. С помощью метода, который нам дарит Тамара Семеновна, мы понимаем, что все наши потаенные уголочки, черты характера – хорошие, и принимаем их. Огромнейшая благодарность Тамаре Семеновне, всем Вам, за то, что Вы рядом, помогаете понять то тепло и добро, которое есть в нас и вокруг нас. Мне хочется пожелать, чтобы ваших ресниц коснулись крылья мечты, чтобы вокруг вас был лес доброты, чтобы над вами сияли звезды радости, а впереди была дорога надежды. Огромное всем спасибо!

     Наталя (м. Пирятин, Полтавської області): Я вчитель української мови, а другу освіту маю психологічну. Психологію люблю і кожен раз для себе щось відкриваю. Тому для мене було дуже цікаво перебувати тут. Дякуючи Любов Ярославівні потрапила сюди, щоб дізнатися щось нове в теорії, практиці, в собі. Перебуваючи тут я зрозуміла і відкрила себе, хоча до цього часу була впевнена, що добре себе знаю. Дуже вдячна в першу чергу пані Тамарі і усім вам, за те, що вона допомогла мені це зробити, а ви були поряд. Знаю напевно, що приїду сюди знову. Відчуття, яке я отримала коли побувала на невербальних вправах на морі, дає мені можливість відчути родину, подарувати посмішку, слово і отримати навзаєм. Шановна моя родино, я хочу вам побажати:

Дай вам Боже на плечі легкої ноші,
На життєвій стежині – друзів лише хороших,
Для серця – пісень водограю,
А щастя, любові, здоров’я й багатства безмежно й безкраю!
Спасибі, що ви були зі мною! До зустрічі!

Перспективи зустрічей:

Жовтень 2010 року (з 2 по 4 жовтня) планується проведення Науково-практичного семінару “Теоретичні та методичні засади глибинної корекції” (РВНЗ КГУ, м. Ялта).

Січень 2011 року (2 половина) – проведення психокорекційної групи (малої) під керівництвом академіка НАПН України Т. С. Яценко при Науково-дослідному центрі глибинної психології (РВНЗ КГУ, м. Ялта).

Квітень 2011 року (останній тиждень) – VII Авторська школа академіка Національної академії педагогічних наук, проф. Т.С.Яценко.