ВИЯВИ АРХАЇЧНОГО МИСЛЕННЯ В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ

Анотація. Представлено теоретико-методологічні узагальнення
практики глибинного пізнання психіки.
Розробка методу активного соціально-психологічного пізнання (далі
АСПП) заснована у вісімдесятих роках ХХ ст. і триває до сьогодні. В основу покладено апробовані результати глибинно-корекційної практики, що реалізується в групах АСПП. Метод реалізується у двох напрямках: як глибинно-корекційна практика, так і основа для наукових узагальнень пізнання психіки завдяки аналізу стенограм. Останнє дало нам змогу визначити провідні закони, що стосуються функціональних характеристик психічного в його цілісності (свідоме / несвідоме), що підкорено (в процесі глибинного пізнання) закону «позитивної дезінтеграції психіки учасників АСПП і вторинної її інтеграції на більш високому рівні психічного розвитку суб’єкта». Указано на важливість «психологічних захистів» в організації
функціональних характеристик психіки, окреслено їхні різновиди – базові та ситуативні, науково обґрунтовано «Модель внутрішньої динаміки психіки», яка містить «імпліцитний порядок психіки», що об’єднує в собі інтереси як свідомої, так і несвідомої сфер психіки; уведено категорію «архаїчний спадок психіки», розкрито його енергетично-функціональний потенціал мотивації поведінки. Вказані наукові передумови глибинного пізнання відкривають шлюзи для вияву енергії, заданої базальними (а не ситуативними) формами
захисту.